Hồ Hải Sản

Cửa hàng chung tôi luôn mong phục vụ khach hàng một cach chu đao. Cửa Hàng chung tôi còn nhận đặt làm cac dàn, hồ ca hải sản theo yêu cầu của khach hàng. Mọng quy’ vị quan tâm. cửa Hàng Nam Hải DƯơng xin chân thành cam ơn quy khach hàng.0452ffaeDSC01442e85765f9

03